Koristimo kolacice za pružanje boljeg korisnickog iskustva. Nastavkom pregleda slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje za više informacija. Prihvaćam

pricekajte molim

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Intermod d.o.o. se obavezuje svojim kupcima i drugim korisnicima pružiti najvišu razinu zaštite osobnih podataka.Iz tog razloga prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za kvalitetno izvršenje vaše narudžbe.

U izjavi o privatnosti Intermod obavještava kupce i druge korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogucnost izbora o upotrebi njihovih podataka, ukljucujuci mogucnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi su vaši podaci strogo zašticeni i dostupni smo ovlaštenim osobama kojima su ti podaci potrebni za obavljanje poslova. Svi zaposlenici i naši poslovni partneri odgovorni su za pažljivo postupanje s osobnim podacima.

Kako nam je vaša privatnost izuzetno važna, vas molimo da pažljivo procitate ovu Izjavu o privatnosti.

Tko je odgovoran za obradu vaših podataka?

U odnosu na sve podatke navedene u nastavku, Intermod odreduje svrhe i načine obrade i smatra se voditeljem obrade osobnih podatakasukladno Opcoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

INTERMOD d.o.o.
Biogradska 70
23000 Zadar
OIB: 40095595710

Tel. br.: +385 2 334 29 40
Br. faksa: +385 2 334 05 44
e-pošta: info@intermod.hr

Za pitanja koja se ticu obrade vaših osobnih podataka i ostvarivanja vaših prava molimo obratite se službeniku za zaštitu podataka:

IEPRI j.d.o.o. za usluge, zastupa direktor BoštjanBercic, s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“
e-mail: bostjan.bercic@iepri.com.hr

U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obradujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obradujemo iskljucivo u svrhe definirane u ovoj izjavi o privatnosti ili usko povezane svrhe sukladno niže navedenim pravnim osnovama.

Poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i izvršavanje ugovora

Osobne podatke koje nam pružite tijekompostupka narudžbe obradujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora kojem ste strana, zastupnik strane ili kontakt osoba.

Ispunjavanje zakonskih obveza

Vaše osobne podatke obradujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza kao što su npr. zahtjevi poreznih zakona.

Legitimni interesi

Vaše osobne podatke imamo pravo obradivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slucajevima kada su od tih interesa jaci Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome cemo uzimati u obzir Vaša razumna ocekivanja o obradi osobnih podataka.

Naš legitiman interes je obrada osobnih podataka u svrhe rješavanja sporova ili pritužbi, regulatorne istrage i postupanja po zahtjevima nadležnih tijela, ostvarivanja pravnih zahtjeva ili obrane od tudih zahtjeva (npr. iznos neplacenog blaga iz trgovine ili drugog objekta) i pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca.

Nadalje, naš legitiman interes je obrada Vaših osobnih podataka u svrhu sprjecavanja prijevara i kaznenih djela te zaštite sigurnosti našeg informacijskog sustava, povjerljivih informacija, sigurnosti zaposlenika i imovine.

Privola

Vaše osobne podatke obradujemo i u svrhu slanja e-mail obavijesti (za slanje informativnih i promotivnih sadržaja putem newslettera). Za ispunjavanje svrhe slanja e-mail obavijesti potrebna nam je vaša privola za obradu osobnih podataka.

Ako Vaše osobne podatke obradujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povuci privolu, na način opisan u tocki 7. „Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?“.

Ako namjeravamo obradivati vaše osobne podatke u bilo koju drugu svrhu osim one za koju smo ih skupili, o tome cemo vas unaprijed obavijestiti.

Koje kategorije osobnih podataka obradujemo?

Buduci da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje odredene svrhe, u pojedinim slucajevima je moguce ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka.

Podaci vezani uz registraciju korisnika web stranice:

 • Ime, prezime, e-mail, broj mobitela, adresa za dostavu, poštanski broj, grad

Podaci vezani uz web narudžbu:

 • Kupac: ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, broj narudžbe, vrijeme izdavanja, kategorizacija korisnika, e-mail, napomena, način plaćanja, šifra, naziv robe, kolicina, cijena, iznos, popust, iznos ukupno, iznos za naplatu,
 • Podaci za dostavu: ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, kontaktni broj

Podaci vezani uz racun:

 • Ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, datum racuna, broj racuna, šifra, naziv robe, kolicina, cijena, iznos, popust, cijena nakon popusta, iznos za naplatu

Podaci vezani uz nalog za prijevoz:

 • Pošiljatelj, adresa utovara, država, termin utovara, vrsta robe, kolicina, težina, dimenzije, vrijednost, opasnost robe, osjetljivost robe, napomene, ime, prezime, adresa istovara, država, kontakt (osoba i telefon), termin istovara

Podaci vezani uz newsletter:

 • E-mail

Kome ce Vaši osobni podaci biti otkriveni?

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako utvrdeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizickim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).

Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi cemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.

Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaca kao npr. ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, policiji, sudu, poreznom tijelu i drugima.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizickim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa pružanjem IT i drugih usluga (npr. pružatelji IT usluga, odvjetnici i dr.).

Kada Vaše osobne podatke u naše ime obraduju naši poslovni partneri (izvršitelji obrade) mi na temelju pisanog ugovora angažiramo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamce provedbu odgovarajucih tehnickih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opce uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

Osobne podatke koji se obraduju u svrhu dostave robe na temelju vašeg pristanka prenosimo poduzecu koje pruža usluge dostave. Naši poslovni partneri za pružanje logistickih usluga jesuGLS Hrvatska, Hrvatska pošta i Lagermax. Pružatelji logistickih usluga se u vezi s vašim osobnim podacima smatraju voditeljem obrade. Poduzeca pružaju najvišu razinu zaštite osobnih podataka sukladno sa svojim politikama zaštite osobnih podataka.

Gdje ce se obradivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci se obraduju iskljucivo unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP).

Koliko dugo cuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke cuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obraduju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo cuvanje.

Razdoblje cuvanja može biti odredeno vremenom trajanja ugovornog odnosa. Medutim, buduci da takoder podliježemo zakonskim obvezama cuvanja podataka o Vama, možemo cuvati osobne podatke i nakon isteka ugovornog odnosa.

Osim toga, osobne podatke cuvamo sve dok postoji zakonska mogucnost da postavite pravne zahtjeve temeljem ugovornog odnosa. Opci rokovi zastare potraživanja iz ugovornog odnosa, uz uvjete propisane Zakonom o obveznim odnosima, utvrdeni su u trajanju od tri do pet godina.

Ako odredene osobne podatke obradujemo na temelju privole, u slucaju povlacenja privole mi cemo izvršiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Osobne podatke s racuna moramo cuvati još deset godina od pocetka tijeka zastare prema Opcom poreznom zakonu.

Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije obradujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obraduju, pristup osobnim podacima i informacije, medu ostalim, o obradenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u trece zemlje i slicno.
 • pravo na ispravak – pravno na ispravak netocnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, medu ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obradeni i slicno. Ovo pravo ima ogranicenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju.
 • pravo na ogranicenje obrade – pravo da od nas zatražite ogranicenje obrade Vaših osobnih podataka (kada osporavate svrhama obrade, tocnosti podataka i slicno) uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade.
 • pravo na prigovor na obradu podataka – pravo protiviti se obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obradujemo na temelju legitimnog interesa. U tom slucaju možemo obradivati osobne podatke koji se odnose na Vas iskljucivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako osobne podatke sahranjujemo u strukturiranom obliku te u uobicajeno upotrebljavanom i strojno citljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
 • pravo na povlacenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povuci svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlacenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slucaju mi više ne smijemo obradivati Vaše osobne podatke, osim ako postoji drugi pravni temelj obrade. Povlacenje privole ima ucinak od trenutka kada je izjavljeno, što znaci da ne utjece na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlacenja.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrdivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaša ostvarivanja prava ocito neosnovana ili preuvelicana, posebno zbog njihovog opetovanja, imamo pravo da vam naplatimo razumnu naknadu ili da odbijemo postupanje po Vašem zahtjevu.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi clanici u kojoj imate uobicajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ne dovodeci u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.