Koristimo kolacice za pružanje boljeg korisnickog iskustva. Nastavkom pregleda slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje za više informacija. Prihvaćam

pricekajte molim

Pravila privatnosti

1. Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka

Intermod d.o.o. („mi“ ili „nas“) poštuje vašu privatnost i obvezuje se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici, s njom povezanoj mobilnoj stranici i bilo kojoj mikro stranici (koje mogu biti administrirane u ime Intermod d.o.o. od trece strane koja obicno djeluje kao izvršitelj obrade) kojoj se može pristupiti preko ove stranice (dalje u tekstu „Stranica“, a zajednicki „Stranice“). U tom smislu Intermod d.o.o. djeluje kao voditelj obrade („Voditelj obrade“). Ova pravila privatnosti („Pravila privatnosti“) daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem informacija putem Stranica i našim korištenjem informacija. Ova se Pravila privatnosti primjenjuju iskljucivo na informacije prikupljene putem Stranica i ne primjenjuju se na informacije prikupljene putem bilo kojeg drugog izvora, ukljucujuci, bez ogranicenja, Facebook, Twitter, YouTube i druge web stranice trecih strana i društvenih medija. Ako se ne slažete s bilo kojim uvjetom u ovim Pravilima privatnosti, nemojte koristiti Stranicu(e) ili nam davati bilo kakve osobne podatke. Intermod d.o.o. je imenovao službenika za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na sljedecu e-mail adresu info@intermod.hr.

2. Vrste podataka koji se obraduju

Putem Stranice prikupljamo i pohranjujemo odredene osobne podatke o vama (npr. informacije koje vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomocu identifikatora kao što su ime, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan ili više cimbenika specificnih za tjelesni, fiziološki, geneticki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet („Osobni podaci“)). U odredenim slucajevima možemo zatražiti da nam date Osobne podatke, primjerice kada koristite obrazac za narudžbu i usluga koje nudimo, date komentare ili postavite pitanja, zatražite informacije, sudjelujete u promociji, natjecanju ili nagradnim igrama ili koristite druge znacajke ili funkcije naše Stranice. Intermod d.o.o. nece prikupljati Osobne podatke prilikom vaših posjeta našim Stranicama ako nam ih ne dajete dobrovoljno, osim za odredene stavke Osobnih podataka prikupljene putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad web stranice, ciji je prijenos inherentan korištenju internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese) i nece zahtijevati više informacija nego što je potrebno za sudjelovanje u aktivnostima na našim Stranicama. Ako nam ne želite dati Osobne podatke (osim Osobnih podataka koji se odnose na upotrebu internetskih komunikacijskih protokola koji se obicno prikupljaju prilikom posjeta web stranici) i dalje možete pristupiti našim Stranicama, ali necete moci sudjelovati u odredenim promocijama, izraditi vjerodajnice za prijavu da biste upotrebljavali odredene funkcije na Stranicama, aktivirati ili koristiti uslugu, ispuniti narudžbu ili dobiti informacije o proizvodu. Odredene stranice na Stranicama mogu vam omoguciti da izradite vjerodajnice za prijavu upisivanjem svog korisnickog imena/ID ili e-mail adrese i lozinke i drugih informacija ili pomocu jedne od dostupnih metoda provjere autenticnosti putem društvenih mreža kao što su Facebook, Google+ i Yahoo. Ako odlucite izraditi vjerodajnice za prijavu putem svog racuna pomocu jednog od dostupnih alata društvenih mreža za provjeru autenticnosti, dopuštate nam da pristupimo vašim Osobnim podacima koji su javno dostupni ili koje ste ucinili javno dostupnim (npr. ime, korisnicki ID, profilna slika), te informacijama kojima „Dopustite“ da Stranica pristupa. Stoga, putem autentifikacije putem jedne od opcija društvenih mreža, dopuštate nam da primimo vaše podatke koji su dostupni. Preporucujemo da pregledate relevantna pravila privatnosti trecih strana i sve uvjete i odredbe za metodu koju odlucite koristiti za provjeru autenticnosti. Štoviše, kada se povežete sa Stranicom, postoje odredeni Osobni podaci (npr. IP adresa, postavke kupnje, znacajke za profiliranje) koji mogu ukljucivati identifikatore koji nam mogu omoguciti da na vaš uredaj šaljemo prilagodene oglase, zajedno s tehnickim, ne-osobnim podacima koji sami po sebi ne mogu identificirati bilo kojeg pojedinca („Ne-osobni podaci“, npr. tip internetskog preglednika“) koji se mogu prikupljati i pohranjivati pomocu „kolacica“ i drugih tehnologija pracenja. Osim toga, druge strane, kao što su partneri za oglašavanje i davatelji analiza, mogu s vašim informiranim pristankom prikupljati informacije o vašoj mrežnoj aktivnosti u odredenom vremenskom periodu i preko Stranica. Ti podaci pomažu nam da ažuriramo Stranicu tako da ostane zanimljiva našim posjetiteljima i da sadrže sadržaj prilagoden interesima posjetitelja. Ako onemogucite kolacice, možda necemo moci optimizirati vaš posjet Stranici, a neke znacajke na Stranici možda nece biti dostupne.

3. Svrhe, pravni temelj obrade i moguce posljedice nedavanja Osobnih podataka

Kada dajete vaše Osobne podatke na Stranici, ogranicit cemo korištenje Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih pravila privatnosti. Korištenje vaših Osobnih podataka ukljucuje:

  • A. Poduzeti korake po vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. Odgovarati na vaša pitanja i komentare; ispuniti vaše zahtjeve, komunicirati s vama o vašim aktivnostima na Stranici);
  • B. Izvršiti ugovor kojem ste vi ugovorna strana (npr. pružiti vam pristup odredenim podrucjima i znacajkama na Stranici; ispuniti vašu narudžbu u vezi s kupovinom ili komercijalnim uslugama koje se nude na Stranici, pružiti usluge klijentima);
  • C. Istražiti sumnju na prijevaru, uznemiravanje, fizicke prijetnje ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, pravila Stranice ili prava trecih strana; ili istražiti bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim;
  • D. Pridržavanje zakonske obveze kojoj Intermod d.o.o. podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom);
  • E. Za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavu, obranu ili ostvarivanje zakonskih prava;
  • F.Slanje oglasa ili izravnih prodajnih materijala ili provodenje istraživanja tržišta, provodenje analitike podataka ili isporuku komercijalnih komunikacija putem elektronickih alata (SMS, e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani (pozivi bez operatora) ili ne (pužna pošta i pozivi s operatorom), u skladu s odgovarajucim zakonskim osnovama;
  • G. Davanje vaših Osobnih podataka odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe u skladu s odgovarajucim zakonskim osnovama.

Davanje Osobnih podataka za svrhe opisane u tockama F i G je takoder dobrovoljno; nedavanje takvih Osobnih podataka ili prigovor relevantnoj obradi podataka na odgovarajucim osnovama koje se odnose na vašu konkretnu situaciju, može sprijeciti Intermod d.o.o. da šalje oglasne ili izravne prodajne materijale ili da provodi istraživanje tržišta, analitiku podataka ili isporucuje komercijalne komunikacije i/ili da vaše Osobne podatke dostavlja odabranim partnerima za oglašavanje za njihove marketinške svrhe. Mi vas i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe kao što je potvrda narudžbe ili zahtijevanje vaših daljnjih zahtjeva.

4. Primatelji

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama, samo: subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, isporuku paketa, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajucih informacija s popisa klijenata, analiziranje podataka i pružanje marketinške podrške, obradu placanja kreditnim karticama i pružanje korisnickih usluga, koji obicno obraduju Osobne podatke u ime Intermod d.o.o. kao izvršitelji obrade;osobama ovlaštenima od Intermod d.o.o. za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajucoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici Intermod d.o.o.);službama za provodenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. da se pridržavaju odredbi zakona ili da se pridržavaju pravnih postupaka koji se pružaju na Intermod d.o.o.; da zaštite i brane prava ili imovinu Intermod d.o.o. i ove Stranice ili da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti korisnika Intermod d.o.o.-a, njegovih Stranica ili javnosti);poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajucim zakonskim osnovama.

5. Prijenos Osobnih podataka u trece zemlje

Intermod d.o.o. zadržava pravo prijenosa osobnih podataka na trece strane poštivajuci nacelo odgovarajuce razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika. Prijenos osobnih podataka se provodi iskljucivo ako je zadovoljen barem jedan od sljedecih uvjeta: Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev klijenta;Prijenos je neophodan za zakljucivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trecom stranom u interesu klijenta;Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika.

6. Zadržavanje

Intermod d.o.o. ce obradivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 2. S obzirom na svrhe opisane u odjeljcima 2.F i 2.G, vaši Osobni podaci bit ce obradivani sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili ogranicite obradu. Osim gore navedenog, Intermod d.o.o. ce zadržati vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važecim zakonom o zaštiti podataka.

7. Vaša prava

Intermod d.o.o. vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Intermod d.o.o. pristup i ispravljanje ili brisanje Osobnih podataka ili ogranicenja obrade u vezi s vašim Osobnim podacima ili prigovoriti relevantnoj aktivnosti obrade, te podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Takoder, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su vaši Osobni podaci bili ili ce biti otkriveni, posebno primateljima u trecim zemljama.

8. Poveznice na druge stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Intermod d.o.o. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i procitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjecujete. Takoder, trebali biste samostalno procijeniti autenticnost bilo koje web stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših Stranica (ukljucujuci one povezane putem e-pošte). Unatoc svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugacije navedeno, ne kontroliramo, preporucujemo ili ne podržavamo, te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti. Preuzimanje materijala s odredenih web stranica može rezultirati povredom prava intelektualnog vlasništva ili uvodenje virusa u vaš racunalni sustav.

9. Zaštita privatnosti djece

Intermod d.o.o. ozbiljno shvaca zaštitu privatnosti djece. Upravljamo Stranicom u skladu sa svim važecim zakonima u jurisdikciji navedenoj u nastavku. Ne prikupljamo Osobne podatke od bilo koje osobe mlade od šesnaest (16) ili, ako je dopušteno mjerodavnim pravom, mlade od trinaest (13). Djeca mlada od šesnaest (16) godina ili, ako je dopuštena primjenjivim zakonom, mlada od trinaest (13) godina, trebaju imati pristanak roditelja/skrbnika prije davanja bilo kakvih Osobnih podataka Stranici. Ako utvrdimo da je korisnik ispod ove dobi, necemo koristiti ni zadržavati njegove Osobne podatke bez privole njegovih/njezinih roditelja/skrbnika. Bez takve privole, dijete možda nece moci sudjelovati u odredenim aktivnostima. Roditelj/skrbnik može pregledati, ukloniti, mijenjati ili odbiti daljnje prikupljanje ili korištenje Osobnih podataka svojeg djeteta ako nas kontaktira pomocu jedne od opcija navedenih u odjeljku „Upravljanje Vašim osobnim podacima“ (molimo navedite djetetovo ime, adresu i e-mail adresu).

10. Sigurnosne prakse

Sigurnost vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna. Postavili smo odgovarajuce fizicke, elektronicke i upravljacke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Medutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamciti da ce komunikacija izmedu vas i nas ili informacija pohranjenih na Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trecih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba Stranice pokazuje vaš pristanak na ovaj rizik. U najvecoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odricemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu (ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na bilo koju i sve izravne, posebne, neizravne, posljedicne ili kažnjive gubitke ili druge štete bilo koje vrste, bilo ugovorne (ukljucujuci i temeljnu povredu), izvan ugovorne (ukljucujuci i nemarnost) ili na druge) koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.

11. Mjerodavno pravo/jurisdikcija

Za sva pitanja koja se odnose na Stranicu i/ili ova Pravila privatnosti mjerodavno je pravo Republike Hrvatske (jurisdikcija primjenjiva na Intermod d.o.o.), bez upucivanja na nacela medunarodnog privatnog prava. Suglasni ste da ce iskljuciva nadležnost i mjesto održavanja bilo kojeg pravnog postupka koji se odnosi na Stranicu i/ili ova Pravila Privatnosti biti u odgovarajucim sudovima koji se nalaze u Republici Hrvatskoj. Ne jamcimo niti impliciramo da Stranice ili sadržaj/materijali na Stranicama prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na Stranicama koje se odnose na bilo koje proizvode ili usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj, te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama. Ako se nalazite izvan Republike Hrvatske, vi ste iskljucivo odgovorni za poštivanje svih primjenjivih lokalnih zakona.

12. Prijenos imovine

Tijekom svog poslovanja, možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako drugi entitet stekne Intermod d.o.o. ili svu ili gotovo svu našu imovinu, Osobni podaci i Ne-osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima Stranica, mogu se prenijeti na takvu osobu. Takoder, ako je protiv nas pokrenut bilo kakav postupak stecaja ili reorganizacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trecim stranama.

13. Salvatorska klauzula

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažecom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona ili javne politike, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeca ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim ucinkom.

14. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

Intermod d.o.o. pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja ce biti objavljena ovdje i pokazivat ce ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti ako bilo koje izmjene ili ažuriranja budu izvršena.

15. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa Stranicama ili ovim Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati na adresu Intermod d.o.o., Gaženicka cesta 1A,23 000 Zadar, tel: +385 23 342 940, ili na sljedecoj e-mail adresi info@intermod.hr.