Koristimo kolacice za pružanje boljeg korisnickog iskustva. Nastavkom pregleda slažete se s uvjetima korištenja. Kliknite ovdje za više informacija. Prihvaćam

pricekajte molim

Opći uvjeti poslovanja web trgovine Intermod na web sjedištu www.namjestaj-intermod.hr

Vrijedi za narudžbe od 10.05.2020. god.

Ponuditelj i ugovorni partner za web-ponude na ovoj web-stranici je:

INTERMOD d.o.o.
Biogradska 70
23000 Zadar

Tel. br.: +385 2 334 29 40
Br. faksa: +385 2 334 05 44
e-pošta: info@intermod.hr

OIB: 40095595710
Matični broj subjekta: 3502376
IBAN: HR81 240 2006 11 000 403 59
BIC: ESBCHR22

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Matični broj subjekta upisa: 060028828

PRIMJENA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Ovim općim uvjetima uređuju se odnosi izmedu potrošača te trgovca Intermod d.o.o. (dalje u tekstu: „Intermod“).

Prije realizacije kupnje, kupac mora potvrditi svoje slaganje s općim uvjetima. Bez pristanka na opće uvjete kupnja nije moguća. Intermod zadržava pravo na promjenu općih uvjeta u bilo kojem trenutku.

Ugovori se sklapaju na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

ZNACENJE POJMOVA

U ovim općim uvjetima pojmovi imaju sljedece znacenje:

 • Potrošač je svaka fizicka osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;
 • Trgovac je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za racun trgovca;
 • Roba je tjelesna pokretna stvar;
 • Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizicke prisutnosti trgovca i potrošaca mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicom, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, Internet i elektronicka pošta.

PONUDE I SKLAPANJE UGOVORA

Roba se prodaje iskljucivo u komercijalno normalnim kolicinama. Za zakljucivanje ugovora su ovlaštene samo osobe, koje su navršile 18. godinu života i cija poslovna sposobnost u trenutku zakljucivanja ugovora nije ogranicena. Ako je kupac maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ogranicena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano, Intermod ima pravo odbiti zahtjev za zakljucivanje ugovora.

Potrošac može rezervirati proizvode u poslovnicama.

Narudžba odnosno rezervacija smatra se potvrdenom kada potvrdu primite e-poštom. Ugovor je sklopljen u trenutku kada Intermod primi narudžbu. Ako niste dobili potvrdu putem e-pošte, o tome dužni ste obavijestiti Intermod, jer to predstavlja vjerojatnost da nismo primili vašu narudžbu i ugovor nije zaključen.

Razlike izmedu boja proizvoda kao što su prikazane na web stranici i boja stvarnih proizvoda mogu se pojaviti zbog postavki i svojstava zaslona koji koristite za kupovinu.Intermod ne jamci potpunu sukladnost boja kako su prikazane na web stranici s bojama proizvoda.

CIJENE

Cijene objavljene na web stranici pored proizvoda su konacne maloprodajne cijene u kunama za pojedini proizvod, ukljucujuci poreze.

U nekim slucajevimapriroda pojedinog proizvoda ne omogucuje da cijena bude izracunata unaprijed. U tim se slucajevima na stranici proizvoda nalazi načini objašnjenje prikazane cijene. Proizvodi za koje nije moguce unaprijed izracunati cijenu, ne mogu se kupiti u web shopu, vec samo na fizickim prodajnim mjestima.

Troškovi dostave nisu ukljuceni u konacnu cijenu. Cijena dostave je vidljiva u košarici. Vrijedi cijena u trenutku narudžbe.

U slucaju ocite zablude u prikazanoj cijeni Intermod pridržava pravo zahtijevati prekidugovora zbog bitne zablude.

Plaćanje robe vrši se na jedan od sljedecih načina:

 • kreditnom karticom;
 • virmanom;
 • gotovinom u poslovnici;

Tehnicka sredstva za prepoznavanje i uklanjanje grešaka

Prije narudžbe i dovršetka kupnje potrošacu je omoguceno da:

 • vidi i pregleda koje proizvode je odabrao i dodao u košaricu;
 • vidi i pregleda cijenupojedinog proizvoda i ukupnu cijenu odabrane kolicine pojedinog proizvoda;
 • vidi cijenu i kolicinu svih odabranih proizvoda ukljucujuci i cijenu dostave;
 • promijeni kolicinu odabranih proizvoda;
 • ukloniproizvode iz košarice;
 • promijeni način plaćanja.

DOSTAVA, TROŠKOVI PRIJEVOZA, DOSTAVE I POŠTANSKIH USLUGA

Dostava narudžbe putem web stranice https://www.namjestaj-intermod.hr moguca je samo u Republici Hrvatskoj.

Troškovi prijevoza, dostave i poštanskih usluga izracunavaju se za pojedinacnu isporuku. Visina troškova ovisi o kategoriji proizvoda koja se odreduje velicinom i težinom proizvoda, kao što je prikazano u tablici u nastavku.

Robu dostavlja jedan od sljedećih pružatelja logističkih usluga:

 • Hrvatska pošta
 • Lagermax

U određenim slučajevima robu dostavlja Intermod vlastitim sredstvima.

Proizvođači madraca sami osiguravaju isporuku proizvoda.

Dostava u uske, nepristupacne ulice ili pješacke zone nije moguca.

Pružatelji logistickih usluga dostavljaju robu do prve stepenice na ulazu u objekt.

Troškovi prijevoza, dostave i poštanskih usluga izracunavaju se paušalno za cijeli postupak dostave, što može ukljucivati pakiranje, troškove pružatelja logistickih usluga i slicno.

Vrsta isporuke Troškovi isporuke Primjeri
preuzimanje u poslovnici besplatno preuzimanje u poslovnici
1. kategorija 100 kn Proizvodi težine do 30 kg i madraci maksimalnih dimenzija 200x90 cm
2. kategorija 200 kn Proizvodi težine od 30 do 50 kg i madraci maksimalnih dimenzija 200x200 cm
3. kategorija 300 kn Kreveti, ležajevi i ostali proizvodi težine vece od50 kg koji zahtijevaju kamionsku isporuku

Dostava na otoke:

 • Trošak dostave na otoke povecava se za 30% osnovnih troškova dostave.
 • Dostava na otoke traje do 7 dana duže, ovisno o rasporedu vožnje dostavne službe.

Troškovi dostave ukljucuju PDV

Redovita dostava

Troškovi se izracunavaju za svaku pojedinacnu narudžbu. Iznos troškova ukljucuje troškove uobicajene ambalaže i troškove dostave. U slucaju djelomicnih pošiljaka, paušalni trošak naplacuje se samo jednom.

Preuzimanje u poslovnici

Potrošac ima pravo na osobno preuzimanje robe u poslovnicama koje su navedene na web stranicama. Osobno preuzimanje je besplatno.

PLACANJE I PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA

Rok plaćanja

Potrošac je dužan platiti cijenu robe prilikom narudžbe, ali najkasnije nakon primitka potvrde da je proizvod dostupan.

U slucaju kupnje u poslovnici Intermod, kupac placa akontaciju u iznosu od 30% cijene.

Intermod potrošacu ne isplacuje kamate ako je rok isporuke proizvoda ili pružanja usluge dulji od 30 dana.

Intermod zadržava pravo vlasništva robe sve dok kupac ne platicijenu u potpunosti.

Način plaćanja

Placanje robe vrši se na jedan od sljedecih načina:

 • karticom;
 • virmanom;
 • gotovinom

Placanje gotovinom moguce je samo u poslovnicama;

Placanje karticom

Placanje moguce je sljedecim karticama:

 • MasterCard,
 • Maestro,
 • Visa,
 • Diners,
 • Discovery

Placanje karticama vrši se kroz virtualni POS sustav našeg partnera PayWay sukladno važecim sigurnosnim protokolom. Nakon dovršetka postupka narudžbe, izvršite placanje na web stranici PayWay. Payway na vašem racunu rezervira sredstva, koja ce se teretiti prije izdavanja naloga za slanje robe.

Placanje virmanom (uplatnicom, Internet bakarstvom)

Prilikom plaćanja virmanom, opcom uplatnicom ili Internet bankarstvom na kraju postupka narucivanja bit ce Vam prikazani svi podaci potrebni za izvršenje uplate. Podaci ce Vam takoder odmah biti poslani na Vašu e-mail adresu. Nakon što sredstva budu doznacena na racun narudžba krece u realizaciju, odnosno od tog trenutka pocinju teci rokovi za dostavu.

Placanje gotovinom

Placanje gotovinom moguce je u Intermod poslovnicama.

Za placanje gotovinom u kunama u salonima namještaja Intermod i za jednokratno placanje virmanom, internet bankarstvom i debitnom karticom odobravamo popust od 5%.

UVJETI DOSTAVE

Isporuka na adresu za dostavu

Roba se isporucuje izskladišta na adresu koju ste naveli kao adresu za dostavu u postupku narucivanja.

Intermod otprema robu u radnom vremenu skladišta.

Radno vrijeme skladišta je od ponedjeljka do petka, 8:00 – 15:00.

Dostupna roba

Ako su sredstva doznacena na racun Intermoda u radnom vremenu skladišta, nalog za otpremu robe ce biti izvršen isti dan. Ako su sredstva doznacena na racun Intermoda nakon završetka radnog vremena, nalog za otpremu robe ce biti izvršen sljedeci radni dan.

Nedostupna roba

U slucaju nedostupnosti robe, potrošac ce biti obavješten elektonickim putem o roku dobavljivosti robe u najkracem izvedivom vremenu.

Reklamacije

Ako otkrijete oštecenjana proizvodu, pošaljite e-mail na adresu info@intermod.hr. U poruci opišite nedostatke, priložite fotografije oštecenja te navedite broj dokumenta za identifikaciju ili broj narudžbe koji ste primili putem e-pošte.

Preuzimanje u poslovnici

Ako odaberete opciju isporuke u poslovnici, robu preuzimate u odabranoj poslovnici Intermod.

Putem E-pošte cete primiti obavijest o datumu isporuke narucenih proizvoda u poslovnicu te termin preuzimanja.

Potrošac je dužan preuzeti robu u odredenom terminu. Preuzimanje robe u odredenom terminu smatra se bitnim sastojkom ugovora.

Potrošac koji ne preuzme robu u navedenom terminu, e-poštom ce biti obaviješten o naknadnom roku u kojem može preuzeti robu. Nakon isteka dodatnog roka Intermod raskida ugovor.

Nakon 30 dana, skladištenje robe se naplacuje 50,00 kn za svaki sljedeci dan.

Narucene i placene proizvode možete preuzeti u poslovnici uz predocenje racunai valjane javne isprave s fotografijom.

Povrat kupoprodajne cijene provodi se na isti način kako je je izvršeno placanje.

Odbijanje preuzimanja robe ili odsutnost preuzimanja robe

Preuzimanje u odredenom terminu je bitan sastojak ugovora.

Ako potrošac odbije preuzimanje robe ili robu ne preuzme, Intermod ce ga obavijestiti o dodatnom roku u kojem može preuzeti robu.

U slucaju da kupac nakon ponovne dostave odbije preuzimanje robe ili roba nije preuzeta, Intermod raskida ugovor.

Od prvog neuspjelog pokušaja isporuke robe, potrošac je dužan platiti dostavu i povrat proizvoda u iznosu dvostruko vecem od naplacene dostave.

Intermod ce vratiti iznos plaćanja za robu na isti način kao što je uplata izvršena u roku od 14 dana od dana odbijanja.

Rezervacija u poslovnici

Odredeni proizvodi mogu se rezervirati u poslovnicama Intermod. Mogucnost rezervacije ovisi o individualnoj dostupnosti i dogovoru s prodavacem u poslovnici. Proizvod se može provjeriti u poslovnici prije kupnje. Kupnja rezerviranog proizvoda nije obvezna.

Kad primimo zahtjev za rezervaciju, provjeravamo dostupnost proizvoda. Poslat cemo vam potvrdu ili obavijest da je proizvod rasprodan u najkracem izvedljivom roku ali najkasnije prvi sljedeci radni dan.

Rezervacija je izvršena na vaše ime, prezime, adresu i E-poštu. Rezerviranu robu možete preuzeti u poslovnici uz predocenje valjane javne isprave s fotografijom.

Rezervacija vrijedi 48 sati nakon potvrde. Iz organizacijskih razloga rezervacije se brišu 48 sati od potvrde.

Za bilo kakva pitanja u vezi rezervacije kontaktirajte nas na:

 • e-mail: info@intermod.hr
 • telefon: 023 342 941

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošacima pravo, ne navodeci razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku 14 dana.

Ugovor možete raskinuti 14 dana od dana kad je vama ili trecoj osobi odredenoj od vaše strane, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed.

Ako ste jednom narudžbom narucili više komada robe koji trebaju biti isporuceni odvojeno, odnosno ako je rijec o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, ugovor možete raskinuti 14 dana od dana kada je bila vam ili trecoj osobi odredenoj sa vaše strane, koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

O odluci da raskinete ugovor dužni ste prije isteka roka od 14 dana obavijestiti Intermod o svojoj odluci putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju da raskinete ugovor.

Obrazac se može naci na stranici Obrazac za raskid ugovora.

Ako odluku da raskinete ugovor pošaljete putem druge nedvosmislene izjave, molimo da nam pošalje pisanu poruku na jedan od sljedecih načina:

 • Pismom, poslanim poštom
 • E-poštom

U poruci navedite svoje ime, prezime, adresu i broj narudžbe ili robu koju ste narucili, što nam omogucujeda identificiramo narudžbu.

Smatra se da ste zahtjev poslali na vrijeme ako ga pošaljete 14. dan od primitka proizvoda (Primjer: ako proizvod primite u ponedjeljak 1.7., 14-dnevni rok zapocinje u utorak 2.7., Zahtjev morate poslati najkasnije u utorak 16.7.)

E-pošta: info@intermod.hr
Adresa: Intermod d.o.o., Gaženicka 1A, 23000 Zadar

Iz narudžbe možete odustati u bilo kojem trenutku nakon izvršenja, do isteka prethodno odredenog vremena. Takoder možete otkazati narudžbu ako robu još niste primili.

Intermod ce bez odlaganjaposlatipotrošacu potvrdu o primitku izjave o raskidu putem E-pošte.

Posljedice raskida

Ako raskinete ugovor, Intermod ce vam vratiti uplacena sredstva , ukljucujuci i troškove dostave (uz iznimku dodatnih troškova koji bi mogli nastati zbog toga što ste odabrali drugaciji način isporuke od naše ponudene najpovoljnije standardne isporuke), i to najkasnije u roku od cetrnaest dana od dana kada smo primili vašu obavijest o raskidu ugovora.

Povrat placenog iznosa Intermod ce izvršiti služeci se istim sredstvima plaćanja kojim ste koristili prilikom plaćanja osim ako se izricito dogovorimo na neko drugo sredstvo plaćanja. Uz taj dogovor niste obvezni platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Intermod ce povrat placenog izvršiti tek nakon što bude roba vracena, odnosno nakon što ste nam poslali dokaz da ste robu poslali na adresu centralnog skladišta, ako bi o tome Intermod bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat robe morate izvršiti bez odgadanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada ste obavijestili Intermod o svojoj odluci da raskinete ugovor. Tocna adresa za povrate navedena je u paketu.

Smatra se da ste izvršili obavezu vracanja na vrijeme ako prije isteka 14 dana od kada ste obavijestili Intermod o svojoj odluci da raskinete ugovor pošaljete robu ili je predate Intermod, odnosno osobi koju Intermod ovlasti da primi robu.

Sami snosite izravne troškove povrata robe, osim ako je Intermod prethodno pristao snositi te troškove.

Potrošac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrdivanje prirode, obilježja ili funkcionalnosti robe.

Iskljucenje prava na jednostrani raskid ugovora

Potrošac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je izradena po njegovoj specifikaciji ili koja mu je jasno prilagodena.

Potrošac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je ugovor o uslugama u potpunosti ispunjen. Ugovorom o uslugama smatra se montaža robe sa strane Intermoda.

IZVANREDNI POVRATAK

Intermod može odobriti navodne materijalne nedostatke proizvoda cak i ako je zahtjev upucen prekasno ili nisu ispunjeni uvjeti.

Intermod o zahtjevu odlucuje po vlastitoj procjeni, nakon pregleda proizvoda i drugih okolnosti.

Moguce je predložiti:

 • Popravak robe
 • Predaju druge robe bez nedostatka
 • Povrat placene kupovne cijene

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE I JAMSTVO ZA ISPRAVNOST STVARI

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o materijalnom nedostatku može po svom izboru:

 • Zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni;
 • Zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka;
 • Zahtijevati sniženje cijene;
 • Izjaviti da raskida ugovor.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Intermodu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Materijalni nedostaci postoje:

 • Ako proizvodnema potrebna svojstva za redovitu uporabu ili za promet;
 • Ako proizvodnema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata;
 • Ako proizvodnema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene odnosno propisane;
 • Kad je prodavatelj predao proizvodkoja nije jednaka uzroku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti;
 • Ako proizvod nema svojstva koja inace postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koja je kupac mogao opravdano ocekivati prema naravi stvari, posebno uzimajuci u obzir javne izjave prodavatelja, proizvodaca i njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda;
 • Ako je proizvodnepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže ukljucena u ispunjenje ugovora o prodaji;
 • Ako je nepravilna montaža posljedica nedostatka u uputama za montažu.

Intermod ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Kupac je obvezan obavijestiti Intermod o postojanju vidljivih nedostataka u roku dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku dvije godine od prijelaza rizika na potrošaca.

Rizik slucajne propasti ili oštecenja stvari do predaje proizvodakupcu snosi prodavatelj, a s predajom proizvoda, rizik prelazi na kupca.

Kad se nakon primitka od strane kupca pokaže da proizvodima nedostatak koji se nije mogao otkriti uobicajenom pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca racunajuci od dana kad je nedostatak otkrio.

Intermod ne odgovara za nedostatke koji ce uocitinakon isteka dvije godine od predaje proizvoda.

Gubitak prava na raskid ugovora zbog nedostatka

Kupac gubi pravo na raskid ugovora zbog nedostatka na proizvodukad mu je nemoguce vratiti proizvodili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

Ipak, kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka ako je proizvodpotpuno ili djelomicno neispravanili oštecena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora ili zbog nekog dogadaja koji ne protjece od njega niti od osobe za koju on odgovara.

Rok za ostvarivanje prava

Prava kupca koji je pravodobno obavijestio Intermod o postojanju nedostataka prestaju nakon isteka dvije godine, racunajuci od dana slanja obavijesti prodavatelju.

Potvrda

Intermod ce kupcu izdati potvrdu o zaprimljenoj obavijesti o nedostatku proizvoda.

Način obavijesti

Obavijest o materijalnom nedostatku šaljese u pisanom obliku na jedan od sljedecih načina:

 • E-poštom: info@intermod.hr
 • Pismom koje šaljete poštom na adresu:Intermod d.o.o., Gaženicka 1A, 2300 Zadar

Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija)

Osim odgovornosti za materijalne nedostatke, proizvodaci mogu dati vlastito jamstvo za svoje proizvode. Detalji o tome su navedeni u dokumentima koji prate svaki proizvod.

PRAVO KUPCA NA NAKNADU ŠTETE

Kupac ima pravo na popravljanje štete prema opcim pravilima o odgovornosti za štetu Zakona o obveznim odnosima, ukljucujuci i štetu koju je ovaj zbog nedostatka na proizvodu pretrpio na drugim svojim dobrima.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U Intermodu smo svjesni važnosti privatnosti. Stoga s podacima pojedinaca postupamo s pažnjom i odgovornošcu, a prilikom obrade poštujemo odredbe Europske uredbe u podrucju zaštite osobnih podataka (GDPR), Zakon o provedbi Opce uredbe o zaštiti podataka i ostale propise o zaštiti osobnih podataka.

Intermod se obavezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca na način da prikuplja samo primjerne i relevantne podatke o strankama, ogranicene na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obraduju. Takoder, Intermod informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje kupcima mogucnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo cuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Intermoda i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje nacela zaštite privatnosti.

Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka – voditelj obrade

INTERMOD d.o.o.
Biogradska 70
23000 Zadar

Tel. br.: +385 2 334 29 40
Br. faksa: +385 2 334 05 44
e-pošta: info@intermod.hr

OIB: 40095595710
Maticni broj subjekta: 3502376
BIC: ESBCHR22

Upisan u sudski registar Trgovackog suda u Zadru, Maticni broj subjekta upisa: 060028828

Pitanja u vezi sa obradom osobnih podataka – Službenik za zaštitu podataka

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarenja svojih prava na zaštitu podataka molimo Vas da nam pošaljete poruku na e-mail: info@intermod.hr

Osobni podaci koje Intermod prikuplja za web shop su podaci koji su nam nužni da bismo kupcu prodali i dostavili proizvod, podaci koji služe za normalno funkcioniranje web stranice i za izvršenje narudžbe.

Na kojem temelju i u koje svrhe obradujemo Vaše osobne podatke:

 • Izvršavanje ugovora - Osobne podatke koje nam pružite putem ponuda za sklapanje ugovora te samog ugovora obradujemo iskljucivo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka.
 • Privola - Osobne podatke koje ne obradujemo na bilo kojom drugom pravnom temelju obradujemo iskljucivo na temelju vaše privole.
 • Ispunjavanje zakonskih obveza - Vaše osobne podatke obradujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza.
 • Legitimni interesi - Vaše osobne podatke imamo pravo obradivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slucajevima kada su od tih interesa jaci Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Pri tome cemo uzimati u obzir Vaša razumna ocekivanja o obradi osobnih podataka.

Naš legitiman interes je obrada osobnih podataka u svrhu pružanje informacija pojedincima koji posjete našu web stranicu i obrate nam se putem online kontakt obrazaca.

Obradujemo slijedece podatke u odredene svrhe:

 • U svrhu dostave robe: Pošiljatelj, adresa utovara, država, kontakt, termin utovara, paritet, vrsta robe, kolicina, težina, dodatno osiguranje robe, dimenzije, vrijednost, opasna roba, napomene, ime, prezime, adresa istovara, država, kontakt (osoba i telefon), termin istovara, datum
 • U svrhu vodenja evidencije prihvacene narudžbe: Ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, broj narudžbe, vrijeme izdavanja, E-mail, telefon, napomena, način plaćanja, šifra, naziv robe, kolicina, cijena, iznos, popust, ukupno, iznos za naplatu, podaci za dostavu (ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad), valjanost ponude
 • U svrhu vodenja racuna: Ime, prezime, adresa, poštanski broj, grad, datum racuna, broj racuna, šifra, naziv robe, kolicina, cijena, iznos, popust, cijena sa popustom, ukupno, iznos za naplatu, načina plaćanja
 • U svrhu korištenja web stranice https://www.namjestaj-intermod.hr te web shopa Intermod: kolacici

Kome ce Vaši osobni podaci biti otkriveni?

Otkrivaju se samo osobni podaci koji su primjerni, relevantni i ograniceni na ono što je nužno u odnosu na svrhu u koju se otkrivaju.

U skladu s posebnim propisima, vaši se osobni podaci mogu otkriti javnim tijelima kao što su ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, policija, sud, porezno tijelo i drugi.

Vaši osobni podaci mogu se otkriti ogranicenom krugu naših poslovnih partnera (partneri u logistiki, partneri koji pružaju informaticke usluge, partneri koji pružaju odvjetnicke usluge, …).

Kada Vaše osobne podatke u naše ime obraduju naši poslovni partneri (izvršitelji obrade) mi na temelju pisanog ugovora angažiramo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamce provedbu odgovarajucih tehnickih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opce uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.

Koliko dugo cuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke cuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ispunili svrhu za koju se obraduju. Vaše osobne podatke možemo cuvati dulje ako nas vežu zakonski rokovi za njihovo pohranjivanje.

Osobne podatke cuvamo takoder sve dok postoji zakonska mogucnost da postavite pravne zahtjeve temeljem ugovornog odnosa. Opci rokovi zastare potraživanja iz ugovornog odnosa, uz uvjete propisane Zakonom o obveznim odnosima, utvrdeni su u trajanju od tri do pet godina.

12.6. Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka?

 • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije obradujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obraduju, pristup osobnim podacima i informacije, medu ostalim, o obradenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u trece zemlje i slicno.
 • pravo na ispravak – pravno na ispravak netocnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka.
 • pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, medu ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obradeni i slicno. Ovo pravo ima ogranicenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju.
 • pravo na ogranicenje obrade – pravo da od nas zatražite ogranicenje obrade Vaših osobnih podataka (kada osporavate svrhama obrade, tocnosti podataka i slicno) uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade.
 • pravo na prigovor na obradu podataka – pravo protiviti se obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obradujemo na temelju legitimnog interesa. U tom slucaju možemo obradivati osobne podatke koji se odnose na Vas iskljucivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako osobne podatke sahranjujemo u strukturiranom obliku te u uobicajeno upotrebljavanom i strojno citljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
 • pravo na povlacenje privole – ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povuci svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlacenju privole službeniku za zaštitu podataka. U tom slucaju mi više ne smijemo obradivati Vaše osobne podatke, osim ako postoji drugi pravni temelj obrade. Povlacenje privole ima ucinak od trenutka kada je izjavljeno, što znaci da ne utjece na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlacenja.

Kako bismo mogli postupati po Vašem zahtjevu za ostvarenje prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrdivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaša ostvarivanja prava ocito neosnovana ili preuvelicana, posebno zbog njihovog opetovanja, imamo pravo da vam naplatimo razumnu naknadu ili da odbijemo postupanje po Vašem zahtjevu.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi clanici u kojoj imate uobicajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Ne dovodeci u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

POSTUPAK ZA PRITUŽBE U INTERMODU

U slucaju neslaganja s pruženim uslugama ili s mogucim drugim nepravilnostima imate mogucnost poslati pritužbu u pisanom obliku Intermodu. Intermodce vam na pritužbu odgovoriti u roku od 14 dana.

MJERODAVNO PRAVO

Kao mjesto ispunjenja svih obveza koje proizlaze iz ugovora odredena je Gaženicka cesta 1A, HR-23000 Zadar. Ugovor se tumaci u skladu s hrvatskim pravom. Spada pod nadležnost suda u Zadru.

ALTERNATIVNI POSTUPAK RJEŠAVANJA SPOROVA

Platformi za rješavanje potrošackih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

U slucaju spora izmedu potrošaca i Intermoda, može se podnijeti prijava Sudu casti Hrvatske obrtnicke komore i Sudu casti Hrvatske gospodarske komore. Sporove trgovac i potrošac nastojat ce riješiti mirnim putem i dogovorom, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.